ตรวจเข็มขัดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.บางปะอิน

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ 2563 เวลา 17.20-19.30 

             ทางบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล(บางปะอิน) แผนกจัดการรถรับส่งได้จัดกิจกรรมสุ่มตรวจการคาดเข็มขัดนิรภัยของพนักงานขับรถและพนักงานผู้โดยสาร โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.บางปะอิน นำโดย พ.ต.ต กิตติธร ศัลย์รื่น ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจมาสุ่มตรวจการคาดเข็มขัดนิรภัยของบริษัท ให้อยู่ในกฏระเบียบและยังเป็นการปลูกฝังให้พนักงานที่ใช้บริการรถรับส่ง ให้รู้จักความปลอดภัย ทั้งนี้มีรถที่ได้รับการสุ่มตรวจจำนวน 22 คัน ผล ผ่านทั้งหมด