You Can Find Some Route

(SHIFTS - NAVA)

RouteCode
Bus Route
Pick Point
Morning
Evening
Driver Contact
แก้วนิมิต
5.36
17.36
Click
ขากลับส่งพนักงานที่ " ตลาดไทย"
-
-
Click
ม.กรุงเทพฯ
5.37
17.37
Click
บ.เวสเทิร์น ดิจิตอล นวนคร
5.37
17.37
Click
หล่อพระ
5.30
17.30
Click
??????????????
SH0001001
??????????
Click
?????
??????????
??????
Click
บุญคุ้ม
5.31
17.31
Click
หน้าหมู่บ้านเอื้ออาทร
5.50
17.50
Click
ไวท์เฮาส์
5.32
17.32
Click
สะพานลอยมิตซู
5.55
17.55
Click
หอหงษ์สกุล
5.35
17.35
Click
บ.เวสเทิร์น ดิจิตอล นวนคร
5.55
17.55
Click
NA0001
สะพานใหม่
ซอนคุณพระ
5.50
17.20
Click
NA0001
สะพานใหม่
ก.ม. 25
5.35
16.50
Click
NA0001
สะพานใหม่
ซอนรัตนะ
5.52
17.25
Click
NA0001
สะพานใหม่
ซอยแอนเนกซ์
5.36
16.55
Click
NA0001
สะพานใหม่
ซอยเรืองผึ้ง
5.53
17.27
Click
NA0001
สะพานใหม่
ซอย 39
5.37
17.00
Click
NA0001
สะพานใหม่
ซอยศิริภาพ
5.54
17.30
Click
NA0001
สะพานใหม่
เซียร์รังสิต
5.40
17.05
Click
NA0001
สะพานใหม่
บิ๊กซี(หน้าปั๊มเอสโซ่)
5.20
16.40
Click
NA0001
สะพานใหม่
แอ๊บบลูม
6.00
17.37
Click
NA0001
สะพานใหม่
วัดประยูร
5.42
17.07
Click
NA0001
สะพานใหม่
ตลาดยิ่งเจริญ(เลยสะพานลอย 30ม.)
5.25
16.42
Click
NA0001
สะพานใหม่
บ.เวสเทิร์น ดิจิตอล นวนคร
6.05
17.42
Click
NA0001
สะพานใหม่
กอล์ฟแมนชั่น
5.47
17.15
Click
NA0001
สะพานใหม่
โรงเรียนฤทธิยะวรรณลัย
5.30
16.45
Click
NA0002
พูนทรัพย์ - รังสิต
ตลาดพูลทรัพย์ (ป้ายรถเมล์)
05.05 น.
17.00 น.
Click
NA0002
พูนทรัพย์ - รังสิต
แยกเวิร์คพอยส์ (ป้ายรถเมล์ซอยวัดเปรม)
05.13 น.
17.08 น.
Click
Total 128 Record : 5 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>