WDtransportationCommittee Audit Bus (ตรวจรถประจำเดือน กันยายน พ.ศ 2563)

ตรวจรถโดยคณะกรรมการรถรับ-ส่ง  ประจำเดือน กันยายน 2563 ซึ่ง ทางคณะกรรมการจะทำการตรวจสอบให้รถอยู่ในมาตรฐานการให้บริกา... ReadMore

มาตรการใช้บริการรถรับส่งเพื่อป้องกัน COVID-19

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล(ประเทศไทย) จำกัด ส่วนงาน บางปะอิน ได้ออกมาตรการใช้บริการรถรับส่งเพื่อป้องกัน COVID-19 โดยมีมาตรการที่ออกให้ผู... ReadMore

ตรวจเข็มขัดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.บางปะอิน

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ 2563 เวลา 17.20-19.30 

             ทางบริษัท เวสเทิร์... ReadMore


สมภพ จงจิตรชอบ (คุณปอนด์)

ผู้ประสานงานผู้ประกอบรถบัสนวนคร

สมภพ จงจิตรชอบ (คุณปอนด์) : 035-277-087

ชนิดพ ชูนาม (คุณแอ็ก)

ผู้ประสานงานผู้ประกอบการรถรถบัสบางปะอิน

ชนิดพ ชูนาม (คุณแอ็ก) : 035-277-484

เยาวเรศ แสนพงษ์ (คุณเล็ก)

ผู้ประสานงานผู้ประกอบการรถตู้

เยาวเรศ แสนพงษ์ (คุณเล็ก) : 035-277-467

ทนงศักดิ์ ป้อมแก้ว (คุณกบ)

หัวหน้างาน

ทนงศักดิ์ ป้อมแก้ว (คุณกบ) : 035-278-688

บุญฤทธิ์ อินต๊ะสาร (คุณไทด์)

ผู้จัดการแผนก

บุญฤทธิ์ อินต๊ะสาร (คุณไทด์) : 035-278-439

ปรารถนา ช่างภักดี (คุณหนา)

หัวหน้างาน

ปรารถนา ช่างภักดี (คุณหนา) : 035-278-660

● ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหากมีผู้บาดเจ็บเบื้องต้นทางพนักงานขับรถจะเป็นผู้ปฐมพยาบาลให้และจะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที 
● ในกรณีที่ไม่มีผู้บาดเจ็บจะมีรถมาเปลี่ยนแทนเพื่อรับผู้โดยสารที่เหลือไปส่งต่อยังที่หมาย

ก่อนอื่นหากตกรถให้ติดต่อไปที่เบอร์ 091-575-9145 (คุณแอ็ก) 
  ● เพื่อคุยสอบถามถามและบอกปัญหาว่าตกรถเพราะอะไรเพราะในบางกรณีอาจจะสามารถเบิกค่ารถกับทางแผนกรถรับส่งได้ 

กรณีที่เกิดขึ้นแบ่งออกเป็น 2 กรณี 
  1. กรณีที่เกิดความล่าช้าจากรถหรือรถมีปัญหาสามารถนั่งแท็กซี่แล้วมาเบิกค่าใช้จ่ายได้ 
  2. กรณีที่เกิดจากตัวของพนักงานเองทางทีมงานจไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
**หมายเหตุ ทั้งนี้ในกรณีตกรถไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามต้องติดต่อไปที่เบอร์ข้างต้นก่อนหากได้รับการอนุมัติให้ขึ้นแท็กซี่ได้ถึงจะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ 

สายรถที่ให้บริการวันหยุดนั้นสามารถดูได้จาก 3 ช่องทาง 

    1. จากบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่อาคารอเนกประสงค์ 

    2. ทางหน้าเว็บไซต์ 

    3. ทาง Line : ฺBus WD

    
วิธีการเข้าดูทางหน้าเว็บไซต์ 
  ● กดเข้าไปที่ Service route on holiday จะมีตัวเลือกให้ท่านเลือกว่าต้องการจะดูสายรถที่วิ่งที่อยู่ใหนบ้าง

ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อรถรับ - ส่งเข้าสาย 
1. ลงชื่อพนักงาน 
  ● ให้มาลงชื่อโดยการสแกนบัตร ณ อาคารอเนกประสงค์ ที่บูธของแผนกรถรับส่ง 
  ● กำหนดให้ลงชื่อได้ไม่เกินจำนวน 2 ขา นับตั้งแต่วันที่รถเข้าสายคือ (ขาเข้า - ขาออก) 
2. ลงชื่อพนักงาน 
  ● พนักงานต้องรูดบัตรทุกครั้ง ! เพื่อยืนยันตัวตนว่าได้มาทำงานในวันนั้นหากพนักงานไม่ได้รูดบัตรทางทีมงานจะ ไม่ทำการปรับเปลี่ยนเวลาให้เด็ดขาด 
3. ตรวจสอบข้อมูล 
  ● หลังจากวันที่เข้าสายแล้วทีมงานจะทำการ Add Just Time ในวันถัดไป (ยกเว้นเสาร์ - อาทิตย์จะเลื่อนไปเป็นวันจันทร์) 
  ● พนักงานหมั่นตรวจสอบข้อมูลเวลาการทำงาน เมื่อเวลายังไม่เข้าท่านสามารถตรวจสอบกับทีมงานได้ที่ 77484 / 091-575-9145 

ระเบียบข้อปฏิบัติการใช้บริการรถรับ-ส่งพนักงาน
1. พนักงานมีหน้าที่แจ้งจุดขึ้นรถและสายรถที่ใช้บริการให้บริษัทฯทราบและแจ้งการแก้ไขถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือจุดขึ้นรถและสายรถเพื่อเป็นข้อมูลการจัดการจัดสายรถรับ-ส่งพนักงานต่อไป
2. พนักงานต้องสวมเครื่องแต่งกายตามระเบียบบริษัทและจะต้องออกมาคอยรถรับ-ส่งพนักงานก่อนเวลา ณ จุดต่างๆที่ประกาศไว้อย่างน้อย 10 นาที
3. พนักงานต้องติดตามข้อมูลข่าวสาร ตารางการให้บริการและการเปลี่ยนแปลงการให้บริการอย่าง สม่ำเสมอ
4. พนักงานต้องรายงานตามความเป็นจริงเกี่ยวกกับเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานขับรถ เช่น วิธีการขับรถหรือสภาพรถ
5. พนักงานต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ใช้บริการรถรับ-ส่งพนักงาน
6. พนักงานมีหน้าที่แจ้งรายงานสิ่งผิดปกติหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการให้บริการรถรับ-ส่งต่อเจ้าหน้าที่ โดยทันทีเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯเช่นการไม่รับ- ส่ง ณ จุดที่บริษัทกำหนดไว้, การเปลี่ยนถ่ายพนักงานระหว่างทาง , การจอดรับ-ส่งบุคคลภายนอก เป็นต้น
7. พนักงานไม่ควรมีความสัมพันธ์กับพนักงานขับรถที่ส่อให้เห็นว่าเป็นการเสื่อมเสียศิลธรรม หรือกระทำการใดๆอันไม่สมควรที่สุภาพชนพึงปฏิบัติ เช่น การจองที่นั่ง, การไม่ยอมให้ผู้ลงรายทางโดยสารไปด้วย, การส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น, การนำสินค้ามากับรถเพื่อจำหน่าย, การรับประทานอาหาร ของขบเคี้ยว และการทิ้งขยะบนรถ ทางเดินและลานจอดรถ เป็นต้น
8. ห้ามพนักงานใช้กริยาวาจาไม่สุภาพหรือกล่าวถ้อยคำที่อาจทำให้ผู้อื่นได้รับความอับอายเสียหาย ไม่พูดจาส่อเสียดยุยงส่งเสริมหรือเผยแพร่ข่าวอกุศลให้ร้ายผู้อื่นซึ่งอาจก่อให้เกิดการแตกแยกความสามัคคีพนักงานต้องไม่หยอกล้อพูดคุยเสียงดังหรือล้อเล่นกันอันจะก่อให้เกิดความรำคาญกับเพื่อน พนักงาน คนอื่น
9. พนักงานต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงเมื่อมีการเบิกค่ารถโดยสาร และต้องสำรองจ่ายเงินตามความเป็นจริง หากบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่าพนักงานมีเจตนาทุจริตจะต้องถูกลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ
10. พนักงานต้องไม่ขีดเขียน, ทำลาย, ขูดลบ, ต่อเติม, แก้ไข, หรือจงใจทำให้ทรัพย์สินเครื่องมือหรืออุปกรณ์เบาะที่นั่งบนรถรับ-ส่งพนักงานเสียหาย
11. พนักงานต้องไม่ปิดประกาศ โฆษณา หรือแจกจ่ายสิ่งตีพิมพ์ทุกชนิดบนรถรับ-ส่งพนักงาน
12. พนักงานต้องไม่กระทำการลวนลาม หรือล่วงเกินทางเพศพนักงานอื่นไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือความประพฤติ
13. พนักงานต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีในหมู่พนักงานด้วยกันจะต้องไม่ทำร้ายร่างกาย ทะเลาะวิวาท ข่มขู่ หรือรังควานพนักงานคนอื่นบนรถรับ-ส่งพนักงาน
14. พนักงานต้องให้ความช่วยเหลือ ป้องกันและแจ้งให้บริษัททราบทันทีเมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการให้บริการรถรับ-ส่งพนักงาน
15. พนักงานต้องไม่สูบบุหรี่ สิ่งเสพติด สุรา ของมึนเมาหรือเล่นการพนันบนรถรับ-ส่งพนักงาน
16. พนักงานต้อง ไม่ยกเท้าขึ้นพาดหรือวางเท้าบนเบาะรถหรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดความ รำคาญ รบกวน เพื่อนๆ พนักงานด้วยกัน